Naše společnost se rovněž věnuje problematice vlhkých staveb, certifikovaní technici navrhují efektivní řešení s možností optimalizace finančních nákladů pro komplexní sanaci vlhkého zdiva podle nejmodernějších vědeckých poznatků a bohatých praktických zkušeností.

 

PROVÁDÍME

 • Stavebně technické průzkumu
 • Odběry vzorků
 • Analýzy vlhkostních poměrů a salinity zdiva
 • Sanační koncepty, návrhy řešení a projektovou dokumentaci
 • Soudní znalectví v oboru sanace vlhkého zdiva
 • Poradenství

 

Odstranění příčiny vlhkosti konstrukce

 • Dodatečné izolace metodou chemické injektáže
 • Vodorovné a svislé stěrkové izolace

 

Odstranění důsledku vlhkosti konstrukce

 • Sanační omítky dle WTA
 • Provzdušněné podlahy
 • Drenáže
 • Vzduchové kanály
 • Hydrofobizace

 

CO TO JE SANACE VLHKÉHO ZDIVA

Sanace vlhkého zdiva je správná volba jednotlivých metod a operací navzájem na sebe navazujících, které realizací odstraní příčinu a zajistí postupně intenzívní vysoušení zdiva. Výsledkem bude konstrukce zbavená vlhkostních map, plísní a degradace stavebního materiálu.

Celá problematika sanací je velmi složitá a je nutné upozornit na možnost, že neodbornými zásahy do stavebních konstrukcí nebo použitím nevhodných metod či materiálů se může stávající stav konstrukcí zhoršit, případně se vlhkost může objevit i v místech dříve suchých.