Jednou z hlavních činností naší společnosti je izolace staveb proti vodě. Neustále se zdokonalujeme pří řešení velmi komplikovaných a rizikových staveb. Na základě dlouholetých zkušeností našich pracovníků posoudíme stávající technický stav, zkonzultujeme řešení problematiky izolací, zpracujeme cenově optimální technologii jak nové tak opravované hydroizolace. A na závěr celou zakázku k Vaší plné spokojenosti zrealizujeme. V současné době využíváme celou řadu moderních a progresivních technologií.

 

PROVÁDÍME

 • Izolace plochých střech
 • Izolace jímek, bazénů a nádrží
 • Izolace spodní stavby
 • Izolace mostů
 • Izolace parkovišť, základové desky, podlah
 • Dodatečné izolace zdiva
 • Stěrkové bitumenové izolace
 • Stěrkové pružné izolace na cementové bázi
 • Izolace na bázi krystalizace
 • Polyuretanové stříkané a stěrkové izolace
 • Dodatečná izolace formou chemické injektáže