DODATEČNÁ IZOLACE ZDIVA

Chemické infůze našly své pevné místo v současné stavební praxi. Nenáročná aplikovatelnost a malá časová náročnost řadí tyto systémy k progresivním metodám dodatečných izolací zdiva.

Princip injektáží

Injektáží pro sanaci vlhkého zdiva vytvoříme dodatečně horizontální izolaci proti vzlínající vhkosti. Hydroizolační vrstva se u této metody vytvoří tím, že se do zavlhlého zdiva napustí látka, která proniká do pórů, kapilár i trhlin.Prosycená zóna zdiva brání vzlínající vodě a plní funkci dodatečné hydroizolace. Chemické injektáže se používají k ošetření zdiva cihelného, kamenného i smíšeného, kde zároveň dochází ke zvýšení vaznosti stavebních konstrukcí.

Provedení

Do zdiva se navrtají otvory v jedné řadě o sklonu 30 – 45 ° při netlakové injektáži. V případě tlakové injektáže se vrt může provádět i vodorovně.

Rozteč a uspořádání vrtů budou voleny tak aby byla zachována statická stabilita zdiva a došlo k prolnutí chemického materiálu. Hloubka jednotlivých vrtů se volí v tloušťce stěny zmenšené o 50 mm. Odstup vrtů je závislý na nasákavosti stavebních materiálů. Stanoví se od středu vrtu a neměl by překročit 150 mm.Vyvrtané otvory se vyčistí vzduchem a pomocí čerpadla se aplikuje chemický roztok. Po ukončení infuze se otvory vyplní nebo jen uzavřou maltou podle statických podmínek stavby.

Technologie provádění se řídí předpisem WTA 4-4-96 „Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti.

Výhody

  • Účinná metoda zamezení vzlínající vodě do konstrukce
  • Snadná aplikace i ve tvarově komplikovaných místech, variabilita použití
  • Hygienická nezávadnost, neškodí životnímu prostředí
  • Časově nenáročná metoda s možností výběru přístupu k injektovaným konstrukcím
  • Eliminuje rizika statických vad izolovaných konstrukcí, nedochází k trhlinám nebo sedání konstrukcí jako u jiných metod